SVEASKOGSPROJEKTET - Inventering av skyddsvärda skogar på Sveaskogs marker i Norrbottens län

Trots kraftigt ökade reservatsanslag de senaste åren finns fortfarande många större ur- och naturskogsområden som saknar långsiktigt skydd. De rör sig framförallt om fjällnära skogar på statlig mark som förvaltas av Sveaskog AB och Statens Fastighetsverk. Huvuddelen av dessa områden ligger i Norrbottens län. Vid bildandet av Sveaskog AB 1999 överfördes cirka 900 000 ha produktiv skogsmark från AssiDomän AB till det nya bolaget. I denna areal ingick merparten av AssiDomäns större skyddsvärda områden. I föreliggande inventeringsrapport redovisas de områden med höga naturvärden på Sveaskogs mark som länsstyrelsen i Norrbottens län kände till vid tidpunkten för bildandet av Sveaskog AB.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002__8&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss