Episodförsurning i Norrbotten - återhämtning och framtidsutsikter

Länsstyrelsen i Norrbottens län har sedan början av 1990-talet utfört intensiva mätningar av vattenkvaliteten i fem vattendrag i länet. Detta är en del av det regionala miljöövervakningsprogrammet vilket syftar till att följa så kallade surstötar i samband med högflöden, mellanårsvariation samt långtidsutveckling i vattendragen. Prover för analys av vattenkemi tas vid cirka 40 tillfällen varje år och bottenfauna samlas in två gånger per år. Övervakningen kompletteras även med regelbunden provtagning av nederbörd på olika platser i länet för att registrera förändringar och regionala skillnader av nederbördens innehåll av bland annat oorganiska svavel- och kväveföreningar vilka kan bidra till försurning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002__1&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss