Samhällsstruktur och naturlig mellanårsvariation hos bentisk meiofauna i norra Bottenviken 1996-1998

Bottenviken utgör den nordligaste havsbassängen i Östersjön. Den subarktiska och näringsfattiga miljö som råder i detta brackvattenhav ställer särskilda krav på de växter och djur som lever där. I relation till mer marina havsområden är framför allt samhällena av bottenlevande organismer mycket fattiga. Länsstyrelsen har i olika sammanhang sökt att finna lämpliga organismer eller grupper av organismer som kan användas i miljöövervakning och recipientkontroll i syfte att följa miljötillståndet i Bottenviken. Eftersom bottenfaunan i Bottenviken, till skillnad från övriga delar av Östersjön, till största delen utgörs av meiofauna (gäller både totala biomassan och antal arter), är det kanske bland dessa organismsamhällen som storskaliga förändringar snabbast kan påvisas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__4&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss