Beskrivning av skogstillståndet i Älvsbyns kommun - en jämförelse mellan en satellitbildsskattning och markägarnas beståndsdata

En förutsättning för att det ska vara möjligt att följa skogslandskapets utveckling är att det finns bra arbetsmetoder för att beskriva tillstånd och förändringar. Beskrivningarna bör helst vara yttäckande så att den geografiska fördelningen av olika skogstyper kan beskrivas och dessutom vara tillräckligt detaljerade så att förändringar i exempelvis trädslagssammansättning och åldersfördelning kan följas över tiden. Syftet med detta projekt är att beskriva skogslandskapet i Älvsbyns kommun med hjälp av satellitbilder och riksskogstaxeringens provytedata, samt att jämföra denna tillståndsbeskrivning med en beskrivning grundad på beståndsdata från markägarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__1&context=31