Våtmarksinventeringen i Norrbottens län - en GIS-baserad inventeringsmetodik

Våtmarksinventeringen är en landsomfattande inventering av Sveriges våtmarker. Inventeringen inleddes 1981 av Naturvårdsverket, på uppdrag av regeringen. I Norrbottens län startade våtmarksinventeringen 1994 tack vare särskilda medel från regeringen. Under de fyra år som projektet pågått har den nationella inventeringsmetodiken vidareutvecklats och insamlandet av våtmarksdata har påbörjats. För att möjliggöra en effektiv inventering av länets enorma arealer våtmark har det varit nödvändigt att utveckla en GIS-baserad inventeringsmetodik. Den metodik som utvecklats i Norrbotten har möjliggjorts tack vare tillgången till en länstäckande vegetationskarta i digital form. Denna rapport redogör för de olika momenten i den metodik som används i Norrbotten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999__2&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss