Studier av linjära strukturer i fjällen med hjälp av satellitbilder - en pilotstudie inom RESE-projektet "Vegetation change"

För att kunna övervaka förändringar av biologisk mångfald provas nu olika metoder för miljöövervakning. Arbetsgruppen för miljöövervakning av fjällvegetation, vilken består av en representant för varje länsstyrelse i fjällänen startade detta samarbetsprojekt med Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet som en del av projektet "Vegetation Change" ingående i forskningsprogrammet Fjärranalys för miljön, RESE. Syftet är att undersöka om fjärranalys med satellitdata kan utgöra en del av den nationella miljöövervakningen av fjällvegetation här fokuserat på grövre markslitage i form av linjära strukturer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__11&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss