Sot och flyktiga kolväten i Norrbotten vintern 1996 - 97

Inom länets miljöövervakning har genomförts en länsomfattande mätning av luftföroreningar som bedöms särskilt intressanta ur hälsorisksynpunkt. Under vinterhalvåret 96/97 har halten av sot och vissa flyktiga kolväten, bland annat bensen, mätts på 15 respektive 13 platser. Mätstationerna har där placerats utifrån gemensamma kriterier och överallt har samma typ av provtagningsutrustning använts, för att möjliggöra relevanta jämförelser mellan resultaten från mätplatserna. Mätutrustningen har skötts av respektive miljökontor och analyserna utförts vid Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelsen, kommunerna och landstinget, vilka stått för finansieringen med stöd från Naturvårdsverket och EU:s strukturfond Mål-6.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__10&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss