Miljö och hälsa i Norrbottens län. Vad påverkar norrbottningens hälsa? Förslag till program för undersökningar och åtgärder

I många av våra miljöer möter vi ämnen och förhållanden som var för sig eller tillsammans kan minska vårt välbefinnande och även framkalla sjukdom. Att påvisa tydliga kopplingar mellan miljöfaktorer och effekter på människan är svårt därför att andra faktorer som arv, livsstil och sociala faktorer oftast spelar en större roll för uppkomst av sjukdom. Inte desto mindre är det viktigt att söka identifiera riskfaktorers/riskmiljöers betydelse för att sedan genom förebyggande åtgärder söka hindra sjukdom och öka livskvalitet. Detta dokument är en kunskapssammanställning tänkt att vara en utgångspunkt för utvecklingen av länsbaserade program kring miljörelaterad ohälsa i Norrbotten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__8&context=31