Kor på skogen - En jämförande studie mellan betad och obetad skog

Skogsbete har varit en mycket vanlig företeelse i skogarna kring byarna i Norrbotten fram till mitten av 1900-talet. Under större delen av sommarhalvåret gick djuren lösa på skogen. Inägorna nyttjades enbart för slåtter och efterbete på hösten. Både inägor och myrar gärdades in så att varken kreatur eller renar skulle komma åt vinterfodret. Alla byar som hyst kreatur i Norrbotten är alltså omgivna av skogar som är mer eller mindre betespåverkade. De flesta skogsbetena upphörde under 1950- och 60-talet då betesrätten drogs in, men skogarnas beståndsstruktur torde fortfarande vara påverkade av det tidigare betet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__7&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss