Beskrivning av skogslandskapet med hjälp av geografiska informationssystem - förslag till arbetsmetod

Syftet med detta projekt är att ge förslag på en arbetsmetod för att sammanställa befintlig kunskap om skogslandskapet i Norrbottens län, samt att utvärdera hur denna kunskap kan användas inom miljöarbete hos skogssektorn och miljömyndigheter. Det finns ett växande kunskapsunderlag om länets skogar hos markägare, myndigheter och föreningar. Kunskapen blir alltmer lätthanterad eftersom den till stor del läggs in i olika former av databaser. Ett brett kunskapsunderlag är en förutsättning för att det ska vara möjligt att planera och följa upp det arbete som sker i skogslandskapet. Även arbetet med framtida målformuleringar kräver goda kunskaper om miljötillståndet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__2&context=31