Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Atmosfäriskt nedfall av tungmetaller kring Haparanda 1987 - 1995

Miljösituationen inom Haparanda kommun har sedan 1970-talets början uppmärksammats alltmer på grund av den tunga industrins utveckling nära riksgränsen. Indikationer på ökad nedsmutsning via luften har konstaterats och det faktum att stålindustrin i Röyttä vid Torneå saknat utsläppsgränser för sina luftutsläpp fram till 1989 har oroat befolkningen. I de rikstäckande mosskarteringarna som startades 1970 framträdde också genom åren en allt tydligare bild över en ökad belastning av framför allt krom i norra Bottenvikens kustzon. Denna rapport är en sammanfattning av utförda undersökningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__1&context=31