Markens försurningskänslighet i Norrbottens län

Regionala analyser av markens försurningskänslighet är ett värdefullt verktyg för att bedöma risker för skadliga effekter på ekosystem orsakade av deposition av försurande ämnen. I denna rapport presenteras en analys av försurningskänsligheten i Norrbottens län. Analysen baserar sig främst på markens och berggrundens förmåga att genom vittring av mineral neutralisera tillförd syra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997__4&context=31