Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utsläppsrapport för Norrbottens län 1994 - en uppföljning av regionala miljömål

Föreliggande rapport baserar sig på inrapporterade utsläpp från punktkällor inom länet för 1994 och har bland annat till syfte att följa upp en del av de regionala miljömål som länsstyrelsen har antagit i sin strategi för regionalt miljöarbete - "Miljö 2000". Utsläpp från diffusa källor som exempelvis biltrafik, hushåll, småskalig uppvärmning, flyg och sjöfart har således ej beaktats i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__11&context=31