Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uppföljning av nyckelbiotoper i granskog avseende vedlevande svampar och deras substrat - en metodikstudie

För närvarande pågår ett intensivt arbete, både på det nationella och regionala planet, för att bygga upp ett nytt miljöövervakningssystem i Sverige. I den framtida miljöövervakningen ingår även övervakning av den biologiska mångfalden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__10&context=31