Odlingslandskapet i Yraftdeltats naturreservat - en uppföljande inventering

Yrafdeltat avsattes 1974 till naturreservat på grund av områdets höga natur-, friluftslivs- och kulturmiljövärden. I samband med reservatsbildningen gjordes en naturinventering av området. På senare år har de naturliga slåttermarkernas stora natur- och kulturhistoriska värden alltmer uppmärksammats och efter 20 års reservatskötsel av marken behövdes en uppföljning och förnyad inventering av naturvärderna på deltat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__8&context=31