Leipipir - en översiktlig naturinventering

I Norrbotten finns det fortfarande kvar ett fåtal större urskogsartade områden som saknar någon form av skydd. Dessa unika skogs- och myrområden utgör en rest av det landskap som tidigare dominerade i det boreala barrskogsområdet. Att skogsområdena saknar skydd, trots de höga naturvärdena, beror troligen på att de ligger i områden som är eller har varit intressanta för skogsbruk. Leipipir är ett av dessa områden. Länsstyrelsen har utfört en översiktlig naturinventering i Leipipir för att dokumentera naturvärdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__5&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss