Högt vattenstånd i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Leipipir - en översiktlig naturinventering

I Norrbotten finns det fortfarande kvar ett fåtal större urskogsartade områden som saknar någon form av skydd. Dessa unika skogs- och myrområden utgör en rest av det landskap som tidigare dominerade i det boreala barrskogsområdet. Att skogsområdena saknar skydd, trots de höga naturvärdena, beror troligen på att de ligger i områden som är eller har varit intressanta för skogsbruk. Leipipir är ett av dessa områden. Länsstyrelsen har utfört en översiktlig naturinventering i Leipipir för att dokumentera naturvärdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__5&context=31