Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jordmånsbildning och markkemisk övervakning i fjällområdet - en pilotstudie

Kunskapen om jordmånsbildningen och den markkemiska statusen i svenska fjälljordar är begränsad. Ingen jordmånskarta existerar för de jordar som ligger ovanför trädgränsen och de geologiska kartorna är inte fullständiga. Detta innebär att underlaget för att bedöma miljöpåverkan på fjälljordarna är bristfälligt. Därför genomfördes en pilotstudie med syftet att undersöka (1) graden av jordmånsbildning och (2) den markkemiska statusen, främst avseende syra-bas statusen, i två jordmånsprofiler från två områden med väsentligt olika kvalité på modermaterialet. Projektet syftade även till att bedöma lämpliga metoder för miljöövervakning av fjälljordar med avseende på mark- och geokemi.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__2&context=31