Järv, lodjur, varg i renskötselområdet 1996

Ett nytt ersättningssystem för rovdjursrivna renar infördes i Sverige den 1 januari 1996. Ersättningens storlek och fördelning till samebyarna bygger på förekomst och föryngring av järv, lodjur och varg. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län har tillsammans med rovdjursansvariga från samtliga samebyar genomfört en inventering i renskötselområdet. Förekomst och föryngring av järv, lodjur och varg registrerades och kontrollerades med hjälp av linjekörning samt registrering av enstaka rapporter och järvlyor. Syftet med inventeringen är att producera ett underlag till Sametingets beslut om fördelning av 1996 års ersättningsbelopp till landets samebyar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996__1&context=31