Flodpärlmusslan i Norrbotten

En översiktlig inventering av flodpärlmusslans förekomst i länet har utförts under 1993-94. Under inventeringen undersöktes 80 lokaler. En majoritet av dessa besöktes efter tips från allmänheten. Fynd av flodpärlmussla gjordes på 25 lokaler. De flesta fynden gjordes i den södra delen av Norrbottens inland främst i Arvidsjaur och Jokkmokks kommuner. Endast ett flodpärlmusselbestånd hittades i de östra delarna av länet. Flodpärlmusslorna återfanns främst i små bäckar med klart och näringsfattigt vatten på bottnar med stort inslag av sand och grus. Många bestånd befann sig strax nedan utloppet av en sjö. Slutsatsen av länsstyrelsens inventering är att försurning och miljögifter inte är det största hotet mot de norrbottniska flodpärlmusslorna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1995
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1995__2&context=31

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss