Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sjöundersökning i Gällivare kommun 1993

Länsstyrelsen har sedan mitten av 1970-talet genomfört regionala sjöundersökningar, oftast i samarbete med berörd kommun. Sjöundersökningarna har genererat värdefull information som varit till stor nytta vid det ordinarie miljövårdsarbetet bland annat vid miljökonsekvensbeskrivningar och framtagande av regionala miljöanalyser. Undersökningarna har i första hand inriktats mot att ge svar på sjöars försurnings- och näringsstatus. Hittills har Gällivare kommun stått helt utan en sådan inventering. Med tanke på den ökande försurningen och de tunga industrier som finns kring Gällivare och Malmberget var det angeläget att kartlägga den vattenkemiska situationen även här.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1994
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1994__1&context=31