Granlandet

Granlandet är ett skogs- och myrområde beläget cirka 20 kilometer sydost om Nattavaara i Gällivare kommun, Norrbotten. Det från naturvårdssynpunkt intressanta området omfattar drygt 28 000 hektar. Syftet med detta arbete är att ge ett förslag på en mer naturlig avgränsning av Granlandet samt att ge en allmän beskrivning av områdets natur och utnyttjandet av dess resurser. Sammanställningen bygger på fält- och litteraturstudier. Rapporten kan komma att användas som underlagsmaterial vid en eventuell naturreservatsbildning. Den kan även användas som informationsmaterial för intresserade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1992
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1992__1&context=31