Vattenkvalitet, sedimentkvalitet och vegetationsförhållanden i Bottenviken vid Norrbottenskusten augusti 1974

Från Norrbotten tar Bottenviken emot, direkt från kuststäderna eller indirekt genom älvarna en stor del av de kommunala utsläppen från omkring 260 000 människor. Förutom utsläppen från hushåll och kommuner förekommer avsevärda utsläpp av industriellt avloppsvatten, främst från pappersindustrin inom området, men också från kemiska metallurgiska företag. Länsstyrelsen beslöt därför att genomföra en översiktlig engångsundersökning inom sitt kustområde. Undersökningens omedelbara syften var att skaffa fram ett referensunderlag för den löpande utsläppskontrollverksamheten, och att inringa och framhäva de speciella problem som skiljer Bottenviken som recipient från de recipienter man hittills lånat erfarenheterna ifrån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1978
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1978__1&context=31