Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Utlysning: Utvecklingsmedel barns rättigheter

Länsstyrelsen i Norrbottens län utlyser

  • totalt 500 000 kronor
  • till insatser som förebygger barns utsatthet i olika former eller att stärker tillämpningen av barnrättsperspektivet genom att höja kompetensen hos beslutsfattare och personal.

Vem kan söka?

Ersättning får lämnas för verksamhet som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommuner i länet i samverkan med andra kommuner eller organisationer.

Utlysning: Stöd för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen i Norrbottens län utlyser

  • totalt 2 480 280 kronor
  • till projekt och verksamhet som underlättar bosättning samt skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn
  • projekt som utvecklar samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället


Kontakt