Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Utlysning för information och demonstration inom ekologisk produktion

Länsstyrelsen i Norrbottens län utlyser

  • totalt 200 000 kronor
  • till ett eller flera kompetensutvecklingsprojekt omfattande demonstrationer och informationstillfällen som syftar till att öka kunskapen inom ekologisk produktion inom lantbruk och trädgård.

Utlysning för information och demonstration med koppling till "Greppa näringen"

Länsstyrelsen i Norrbottens län utlyser

  • totalt 350 000 kronor
  • till ett eller flera kompetensutvecklingsprojekt omfattande kurser som syftar till att öka kunskapen inom lantbruk och trädgård.

Utlysning för kompetensutvecklingsprojekt som bidrar till rikt odlingslandskap

Länsstyrelsen i Norrbottens län utlyser

  • totalt 450 000 kronor
  • till ett eller flera kompetensutvecklingsprojekt omfattande kurser som syftar till att öka kunskapen inom miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Kontakt