Demokratin 100 år

Länets representanter har undertecknat Deklaration för en stark demokrati; en unik satsning för demokratin som säger att Norrbotten med gemensamma krafter ska utveckla och stärka de demokratiska principerna. Deklarationen är en avsiktsförklaring och en katalysator för olika satsningar och initiativ kring demokratin som görs av aktörer runt om i landet.

Demokratin 100 år