Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd inför miljöåterställning av Klubbälven inom Piteå kommun

Länsstyrelsen i Norrbottens län planerar att återställa miljön i delar av Klubbälven. Länsstyrelsen samråder därför enligt 11 kap 9 § miljöbalken med anledning av planerad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Samrådet syftar till att ge information samt inhämta synpunkter.

Efter samrådet arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Samrådsunderlaget finns nedan.

För beställning av utskrift av samrådsunderlag, kontakta Länsstyrelsen via mail norrbotten@lansstyrelsen.se eller via telefon 010-225 50 00.

Ange: Underlag för samråd inför planerad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, diarienummer 537-1980-2021.

Den som vill yttra sig i ärendet


Detta görs skriftligt till:
norrbotten@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå.
Ange länsstyrelsens diarienummer 537-1980-2021.

Yttrandena ska vara Länsstyrelsen tillhanda 24:e april 2021.

Vid frågor kontakta: Josefine Strand, Miljöanalysenheten, 010-225 54 61
josefine.strand@lansstyrelsen.se

Kontakt