Publiceringsdatum: 28 april 2020

Senast uppdaterad: tisdag 28 april, 15.16

Beslut om upphävda vattenskyddsområden i Luleå kommun

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter i Ersnäs (dnr 513-1733-2020), Bälinge (dnr 513-1732-2020), Björsbyn (dnr 513-1731-2020), Alvik (dnr 513-1730-2020), Ale (dnr 513-1729-2020), Rutvik (dnr 513-1728-2020), Persön (dnr 513-1727-2020) och Antnäs (dnr 513-1726-2020).

Vattenskyddsområdena upphävs med anledning av att de berörda vattentäkterna inte längre är i bruk.

Besluten finns tillgängligt hos Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stationsgatan 5 i Luleå, tel. 010-225 50 00, e-post norrbotten@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligen till Regeringen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå eller norrbotten@lansstyrelsen.se senast den 4 juni 2020. I skrivelsen ska diarienummer för det beslut som du vill överklaga anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län