Publiceringsdatum: 6 april 2020

Senast uppdaterad: måndag 6 april, 15.03

Beslut om förlängd igångsättningstid

Miljöprövningsdelegationen förlänger igångsättningstiden för tidigare beslutad täktverksamhet inom fastigheten Jämtön 49:3 i Luleå kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län förlänger den tid inom vilken Jämtösund Skog och Entreprenad AB ska ha satt igång täktverksamheten inom fastigheten Jämtön 49:3 i Luleå kommun till den 28 februari 2022. I övrigt gäller beslutet av den 18 april 2018, dnr 551-17504-17, med oförändrade villkor.

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Mark- och miljödomstolen men inkomma med skrivelsen till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, senast den 11 maj 2020.


Kontakt