Publiceringsdatum: 2 mars 2020

Senast uppdaterad: måndag 2 mars, 13.10

Förslag till beslut om bildande av naturreservat Blyberget

Del av föreslaget naturreservat Blyberget.

Del av föreslaget naturreservat Blyberget.

Länsstyrelsen har för avsikt att besluta om bildande av ett naturreservat vid Blyberget i Bodens kommun. Remiss för ärendet är härmed tillgänglig. Yttrande över förslaget ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 17 april 2020.

Länsstyrelsen har den 28 februari 2020 med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) beslutat att förslag till beslut om bildande av naturreservat Blyberget i Bodens kommun ska delges genom kungörelsedelgivning. De som söks är innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget naturreservat.
Berörda fastigheter: Fliten 1:1, Unbyn 3:113, 9:10, 14:16, 7:8, 4:2, 15:22, 2:2, och 2:7.

Förslag till beslut med föreskrifter och kartor finns tillgängliga under perioden
2 mars 2020 - 16 april 2020 på Länsstyrelsens webbplats samt på Länsstyrelsen, Stationsgatan 5 i Luleå vardagar mellan 8.00-16.00.

Yttrande över förslaget ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 17 april 2020, därefter kommer ärendet att avgöras oaktat om något yttrande inkommit.
Yttrandet ska sändas via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
eller via post till länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län