Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative

Röding släpps under vattnet

Norrbottens län är en av fyra medverkande regioner i det europeiska Interreg-projektet Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative. Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara naturvärden på ett sätt som gynnar regional utveckling.

Regional utveckling utifrån höga naturvärden

Fyra regioner i Europa med höga naturvärden medverkar i projektet Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative. Förutom Norrbotten medverkar regionerna Limburg i Belgien och Nederländerna, den baskiska regionen Álava i Spanien och regionen Pommern i gränsområdet mellan Polen och Tyskland. Gemensamt för regionerna är höga naturvärden och en positiv utveckling i besöksnäringen. Samtidigt finns en stor outnyttjad potential. 

Länsstyrelsens arbete i projektet har syftar till att bidra till en hållbar utveckling av fjällområdet i Norrbotten, på ett sätt som gynnar alla dess invånare. Vår del i projektet har fokus på fiskeförvaltning i länets fjällkommuner. Här finns en utvecklingspotential för ett sportfiske i världsklass. Detta kräver livskraftiga fiskpopulationer men sociala, kulturella och ekonomiska värden måste också beaktas. Exempelvis gäller det villkoren för rennäringen i fjällvärlden.

I projektet vill Länsstyrelsen skapa en fruktbar dialog mellan olika intressenter om hur vår region kan utvecklas som fiskedestination. I två års tid bjuder vi in till möten i länets fjällkommuner för allmänheten, lokala företag och entreprenörer, representanter från rennäringen och andra intressegrupper. Syftet är att etablera samarbete i länet med nyckelpersoner som har både lokalkännedom och intresse för fiskefrågor. 

Projektet Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative har blivit förlängt och pågår till och med den 31 januari 2023. Finansiering sker genom EU:s strukturfond Interreg Europe. Den totala projektbudgeten är cirka 1,2 miljoner euro.

Bakgrund

Vi lever i en föränderlig tid som kräver att vi förvaltar och nyttjar våra naturresurser på ett hållbart sätt och med hänsyn till olika intressen. Samtliga samarbetspartners kommer därför arbeta med delaktighetsfrågor, översyn av beslutsunderlag och strategiska förvaltningsåtgärder. En viktig del i projektet är utbyte av erfarenheter på lokal, regional och EU-nivå som kan lyfta positiva exempel på förvaltningsåtgärder som har givit ekonomiska ringar på vattnet. Det finns också flera goda exempel på hur naturvärden givit förutsättningar för ekonomisk tillväxt, inte minst inom besöksnäringen.

Länk till webbplatsen för Interreg Europe-projektet Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative Länk till annan webbplats.

Finansiering och samarbetspartners

Projektet ”Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative” är ett samarbete mellan följande myndigheter och stiftelser i fem länder:

  • Province of Limburg (Nederländerna)
  • Rewilding Europe (Nederländerna)
  • Regional Landscape Kempen and Maasland (Belgien)
  • Alava Provincial Council (Spanien)
  • Municipal Community Europaregion Pomerania reg. (Tyskland)
  • Environmental Action Germany (Tyskland)
  • Länsstyrelsen Norrbotten (Sverige)
  • Rewilding Sweden (Sverige)


Logotyp för Interreg Europe

Kontakt

Anders Forsberg

Projektkoordinator

Telefon 010-2255282