Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Projektet SEAmBOTH

I projektet SEAmBOTH 2017—2020 undersökte finska och svenska marinbiologer och geologer den marina miljön i norra Bottenviken. Samarbetet resulterade bland annat i ett gränsöverskridande kartunderlag över undervattensnaturen.

Svensk-finskt samarbete gav ny kunskap

Projektet SEAmBOTH var ett samarbete mellan Sverige och Finland med syfte att öka kunskaperna om norra Bottenviken. Ett av målen var också att skapa underlag för planeringsarbete, åtgärder och beslutsfattande som rör området i norra Bottenviken. Eftersom området delas mellan norra Sverige och norra Finland är dess undervattensmiljö ett gemensamt ansvar för båda länder.

Projektet inkluderade marinbiologiska liksom geologiska undersökningar av havsbottnen samt utveckling av satellitbildsanalyser för övervakning av vattenkvalitetsparametrar. Samarbetet i projektet SEAmBOTH avslutades i april 2020. Dess resultaten följs upp i det mindre Interreg Nord-projektet SeaCOMBO fram till 2022.

Bakgrund

Havsområdet i norra Bottenviken karaktäriseras av låg salthalt, långgrunda stränder samt en unik blandning av arter från både sötvatten och saltvatten. Information och data från undervattensmiljön har tidigare varit mycket begränsad, vilket gjort det svårt att bedriva en ändamålsenlig förvaltning med tillfredsställande uppdateringar om statusen på havsmiljön i området. Förkortningen SEAmBOTH står för "SEAmless maps and management of the northern BOTHnian Bay".

Samarbetspartners

Projektet SEAmBOTH finansierades av EU programmet Interreg Nord samt Lapin litto (Finland) och Havs-och Vattenmyndigheten (Sverige).

Deltagare och medfinansiärer till projektet var från Finland:

  • Forststyrelsen
  • Geologiska forskningscentralen
  • Närings- trafik-och miljöcentralen Lappland och norra Österbotten
  • Finlands miljöcentral

Från Sverige deltog Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Sveriges Geologiska Undersökning.

Mer information om projektet och dess resultat finns på projektet SEAmBOTHs webbplats:

Länk till SEAmBOTHs webbplats Länk till annan webbplats.

Film om undervattensnaturen i norra Bottenviken och det svensk-finska arbetet i projektet SEAmBOTH. Längd ca 6 min.

SEAmBOTH på Länsstyrelsen Norrbottens Youtube Länk till annan webbplats.

Kontakt