Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Projektet SALMUS

Bild tagen från luften på skog och älv.

Flodpärlmusslor. Foto: Panu Oulasvirta

Salmus är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som ska öka kunskapen om flodpärlmusslan och bidra till att förbättra dess livsmiljö i de norra områdena av Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

I projektet SALMUS bedrivs ett samarbete om flodpärlmusslans livsmiljö mellan norska, svenska, finska och ryska forskare och förvaltningsmyndigheter för vattendrag. Det övergripande syftet är att skapa ett enhetligt arbetssätt och metodik i arbetet för att gynna och bevara flodpärlmusslan i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Projektets arbete omfattar även arterna lax och öring. Det beror på att flodpärlmusslan är beroende av att det finns lax eller öring i de vattendrag den lever i. I musslans larvstadium får den sin näring som liten parasiterande larv inne i dessa fiskars gälar.

Arbetet i projektet SALMUS ska därför samordna och standardisera metoderna för att bedöma förekomster av flodpärlmussla, lax och öring i vattendragen, liksom beskrivningar av dess ekologiska status. Det ska förbättra kunskapen om bestånden av flodpärlmusslor och utveckla nya arbetssätt för att bevara ekosystem i sötvatten i Barentsområdet (med fokus på Fennoskandiens så kallade gröna bälte).

Projektet ska öka kunskapen om och bidra till förbättrade levnadsmiljöer för arterna lax, öring och flodpärlmussla. Den huvudsakliga målgruppen är projektområdets myndigheter och organisationer som ansvarar för förvaltningen av ekosystem i sötvatten. Vikten och betydelsen av biologisk mångfald i våra vattendrag ska också spridas till allmänheten.

Projektet ska:

 • förbättra och gynna samarbetet kring flodpärlmusslans livsmiljö i Barentsområdet
 • skapa bättre kunskapsunderlag för myndigheter i Kolarctics programområde för förvaltning av flodpärlmussla, öring och lax
 • gynna ett gemensamt arbetssätt i programområdet för att bedöma livsmiljön för flodpärlmussla, öring och lax

Mål för projektet SALMUS

SALMUS-projektet har följande mål:

 • En hållbar förvaltning av flodpärlmussla, öring och lax i vattendragen i Fennoskandiens "gröna bälte"
 • Gemensamt arbetssätt för forskare och förvaltande myndigheter i respektive deltagarland
 • Förbättrad livsmiljö för flodpärlmusslan i Fennoskandiens "gröna bälte".

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet SALMUS står för "Salmonid Fish and Freshwater Pearl Mussel Ecosystem Services and Biodiversity in the Green Belt of Fennoscandia". Projektet finansieras av EU-programmet Kolarctic, med stöd av bland andra Havs- och Vattenmyndigheten.

 • Metsähallitus, (Skogsstyrelsen) Finland
 • University of Jyväskylä
 • Natural Resources Institute Finland (LUKE)
 • Alleco Oy
 • Russia: Karelian Research Centre of the Russian Academy of Science (KaRC RAS) and the Institute of North Industrial Ecology Problems (INEP)
 • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
Interreg Nord liten logotypbild

Kontakt