Nordkalottrådet

Rådet är ett politiskt nätverk och ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Rådet bidrar till utvecklingen av en gemensam Nordkalottpolitik. Ordförandeskapet i rådet alternerar i perioder om två år mellan fylkeskommunerna, Lapplands förbund och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Nordkalottrådet Länk till annan webbplats.