Projektet EXPERT

grävskopa i vattendrag för projektet EXPERT. Foto: Länsstyrelsen

Miljöåterställning av vattendrag. Foto: Länsstyrelsen

EXPERT är ett kunskapsuppbyggande och kunskapsutbytande mikroprojekt som finansieras av Kolarctic-fonden. Projektet startade i december 2021 och avslutades i november 2022.

Om EXPERT

Länsstyrelsen i Norrbottens län har under flera år utfört åtgärder i vattendrag och på myrar. Vattendrag har miljöåterställts efter flottningen, vandringshinder har tagits bort och på myrarna har diken lagts igen. När sådana åtgärder görs används i de flesta fall grävmaskiner.

Ett problem är att kunskapsnivån hos maskinförarna har varierat. Många vet inte varför och hur man utför dessa åtgärder och detta har gjort att kvaliteten på arbetet har varit ojämn. För att höja kunskapsnivån hos maskinförarna har projektet tagit fram kompendier och filmer. Ett annat viktigt syfte med projektet har varit att bygga upp ett samarbete mellan länder i Barentsregionen för utbyte av erfarenheter om miljöåtgärder.

Mål för projektet EXPERT

  • Ta fram en kurs med bland annat kursmaterial och filmer för utbildning av maskinförare som ska utföra miljöåtgärder.
  • Bygga upp ett samarbete mellan länder i Barentsregionen så vi har ett utbyte av erfarenheter om miljöåtgärder.

Finansiering och samarbetspartners


Projektnamnet EXPERT står för " EXcavator Pro in Ecological ResToration". Projektet finansieras med stöd av EU-programmet CBC Kolarctic och Naturvårdsverket.

Samarbetsparter i projektet är:

  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • ELY-centralen i Lappland (Finland)
  • Norska vattenresurs- och energidirektorat (Norge)
Interreg Nord liten logotypbild

EXPERT - EXcavator Pro in Ecological ResToration

EXPERT is a micro project financed by the Kolarctic fund. Partners in the project are the County Administrative Board of Norrbotten, the Centre for Economic Development, the Transport and the Environment for Lapland (Finland), Pechenga local public organization on ecological enlightenment “EcoCentre” (Russia) and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate.

The project starts in December 2021 and it ends in November 2022.

Environmental measures have been done in water streams and wetlands for several years. Streams have been restored from the damage done by the timber floating and migratory barriers have been removed. For this kind of work, excavators are needed. A problem is the lack of knowledge among excavator operators regarding why and how the work should be done. There is huge gap in biological and hydromorphological knowledge among the operators.

The main objective is to build a partnership between the countries and organisations in the Barents region by having eco-educational activities so we can continue to do the important task of nature restoration. Since the problems with streams and wetlands are extensive, we are only in the beginning of this work.
This project creates a platform for us to continue with other restoration project so that we are well prepared in the future.

The objectives of the project:

  • A complete educational material. The target group of the teaching material produced in the project is civil engineering students, excavator drivers and entrepreneurs.
  • Co-operation between the countries Sweden, Norway, Finland and Russia regarding ecological restoration

Kontakt