Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Europa Direkt Norrbotten

Hur fattar man beslut i EU? Vilka rättigheter har man som EU-medborgare? Hur påverkar EU vår vardag? Hur arbetar man i Europaparlamentet – världens största gränsöverskridande parlament? Genom Europa Direkt Norrbotten får intresserade länsbor information och svar på de frågor man har om EU i allmänhet eller som rör mer specifika områden.

Europa Direkt Norrbotten är ett informationskontor för EU- och europafrågor och finansieras av EU-kommissionen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten.

Det övergripande målet för Europa Direkt Norrbotten är att ge ökad information till Norrbottens medborgare om Europeiska unionens olika verksamheter och hur de påverkar vardags- och arbetslivet. EU är en naturlig del av vår demokrati och vår beslutsprocess i Sverige sedan 1995. Det vill vi också vara med och förklara för norrbottningarna.

Länsstyrelsen i Norrbottens län är en av 15 svenska värdorganisationer och har fått förnyat förtroende att ansvara för kontoret Europa Direkt Norrbotten för perioden 2021—2025. Europa Direkt Norrbotten ingår i ett nätverk av lokala och regionala informationskontor som finns i hela EU. I Sverige finns Europa Direktkontor från Ystad i söder till Luleå i norr. Sammanlagt i EU:s 27 medlemsländer finns det 425 kontor. Europa Direkt Norrbotten är det nordligaste kontoret och representerar det överlägset största geografiska området. Norrbottens län är lika stort som EU-länderna Belgien, Holland, Luxemburg, Cypern, Slovenien och Malta tillsammans!

Europa Direkt Norrbotten erbjuder skolor, organisationer, myndigheter och föreningar möjlighet att kostnadsfritt anlita oss för föreläsningar och workshops med EU som tema. ”Skola och unga” är en prioriterad målgrupp och sedan starten 2005 har vi hållit 700 föreläsningar och träffat ungefär 75 000 elever och lärare på länets gymnasieskolor för att informera, diskutera och debattera om EU:s historia, nutid och framtid.

Den statliga utredningen "EU på hemmaplan" som presenterades 2016 pekade på stora brister i kunskaperna om hur EU fungerar och hur EU påverkar på europeisk, nationell och regional nivå. Journalister, politiker och lärare var tre mycket viktiga målgrupper som pekades ut. Här kommer Europa Direkt Norrbotten att fortsätta göra en viktig insats som demokratiarbetare och EU-folkbildare.

Det händer oerhört mycket i EU-samarbetet och i medlemsländerna och mycket av vårt informationsarbete handlar om att förklara viktiga och dagsaktuella frågor som EU:s återhämtningsfond, den gröna given med målsättningen att göra EU klimatneutralt till 2050, EU:s asyl- och flyktingpolitik, regionalpolitikens utveckling och EU:s framtida inriktning. Det finns en hel del att prata om, som alltid när det gäller det europeiska samarbetet.

Kontakt