Ansök om projektmedel från Barentsanslaget

Länsstyrelsen i Norrbottens län bidrar med projektmedel för att stötta och främja samarbete inom Barentsregionen. Främst vill vi hjälpa till med förutsättningarna och underlätta att ett samarbete kan ske mellan länderna. Vi ser gärna att projektresultatet kommer Barentsregionen tillgodo, det vill säga att resultatet inte endast är till nytta för ett land eller län.

Inom följande områden kan stödet sökas

Barents projektmedel kan finansiera:

 • Resa och logi för ungdomar till ett idrottsarrangemang.
 • Möjligheter till fortsatt samarbete, möten, deltagande i konferenser.
 • Kostnad för att hyra lokaler för konferens eller möte.
 • Resa och logi.
 • Föreläsare/experter och liknande.

Detta kan inte finansieras:

 • kostnader för lön
 • arvoden för projektledare och projektdeltagare
 • kontorslokaler
 • investeringar.

Ansökan om stöd

Ansökan ska innehålla:

 • Planerad verksamhet.
 • Vilket resultat ni når med ert projekt.
 • Budget med alla kostnader.
 • Tidplan. Ett projekt kan pågå under ett kalenderår men helst inte över ett årsskifte.
 • Alla tilltänkta finansiärer. Vi ser positivt på att det finns andra finansiärer som också vill stödja projektet och det styrker även motiveringen till att Länsstyrelsen går in med finansiering.

Ansökan om utbetalning efter beviljad finansiering

Om vi beviljar finansiering är det möjligt att ansöka om
förskottsutbetalning på upp till 50 % av de beviljade medlen. I övrigt sker utbetalning av stöd i efterhand mot upparbetade kostnader.

Använd vår e-tjänst för att ansöka om utbetalning av stödet:

Komplettering eller yttrande i ärende

Ange det diarienummer som finns på ert beslut om stöd och ange att det är en komplettering till detta ärende.

Lämna in rapport om projektets genomförande

Bifoga en skriftlig sammanfattande rapport där projektets genomförande och resultat beskrivs. I rapporten ska du även beskriva hur projektet uppfyllt informationskravet som finns i beslutet.

 • Projektet ska avslutas enligt den tidsplan som finns i beslutet om stöd.
 • Projektet får gärna redovisa utfallet av hela projektet även om Länsstyrelsen endast finansierar en del av projektet. Se även särskilda villkor i beslutet.
 • Vid ansökan om utbetalning ska ni kunna uppvisa huvudbok, fakturor och kvitton som underlag för kostnader som Länsstyrelsen ska finansiera.

Efter projektets genomförande

Efter projektets genomförande lämnar du in rekvisition och redovisning av projektets kostnader och finansiering,

Lämna in rekvisition och redovisning av projektmedel från Barentsanslaget

Ansökan om projektmedel från Barentsanslaget

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Sökande, stödmottagaretill kontaktperson

till kontaktperson
Momsredovisningsskyldighet (obligatorisk) * (obligatorisk)
Momsredovisningsskyldighet (obligatorisk)

ÅÅMMDD

ÅÅMMDD


Max 1000 tecken.

Max 400 tecken
Resultat för projektet ska anges för finansiering via Svenska Institutet:

Budget
Exempel på kostnader ett projekt kan få stöd för är kostnader för extern expertis/externa föredragshållare, resor, kost och logi samt övriga kostnader som ex kostnader för möteslokaler, kostnader för arrangerande av möten. OBS att inget stöd kan beviljas för investeringar, lönekostnader eller arvoden för projektledare och projektdeltagare eller kontorslokaler.
Typ av kostnad
Kostnad i SEK

Kostnad i SEK

Kostnad i SEK


Exempelvis tolkning/översättning/konferenslokaler, kostnad i SEK

Finansiär/finansiärer
Finansiering i SEK

Finansiering i SEK

Finansiering i SEK

Skriv vilken

Finansiering i SEK

Skriv vilken

Ange i SEK

Ange även ort och datum

Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss