Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:19
A 18

Beslutat den 17 november 2021 (dnr 513-9333-2018).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Björklidens grundvattentäkt, Kiruna kommun

Utkom från trycket den 23 november 2021.

Länsstyrelsen har, med stöd av 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken, beslutat att upphäva vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Björklidens grundvattentäkt

(beslutat 1980-03-06, dnr 11.184-1281-79, Norrbottens läns författningssamling 25 FS 1989:22 A 15).

Vattenskyddsområdet upphävs med anledning av beslut om fastställelse av nytt vattenskyddsområde för vattentäkten.

_________________________________________

LÄNSSTYRELSEN

Ursprungligen publicerat den 24 november 2021.

Kontakt