Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:7 A 6

Beslutat den 28 maj 2021 (213-6892-2021).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om upphävande av Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter (25 FS 2021:2 A1) om deltagarbegränsning vid all­män sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Utkom från trycket den 2021-05-28

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 att Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter (25 FS 2021:2 A1) om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, beslutade den 22 januari 2021 (dnr 213-613-2021) ska upphöra att gälla den 1 juni 2021.

LÄNSSTYRELSEN

Lotta Finstorp

Åsa Sköld

Kontakt