Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:1 T 1

Beslutat den 1 mars 2021.

Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Norrbottens län.

Utkom från trycket den 22 mars 2021.

I denna sammanställning redovisas:

  • I. Gällande bestämmelser och övriga upplysningar
  • II. Riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter
  • III. Kommunala gator och vägar som är upplåtna för annan bärighetsklass eller belastning än bärighetsklass 2
  • IV. Lämpliga leder och för dessa gällande inskränkningar för tunga lastbilar och andra större fordon inom vissa tätorter
  • V. Bärighetsklasser under vinterperioden

Bilageförteckning:

  1. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med bärighetsklass 1 (BK1)
  2. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med bärighetsklass 2 (BK2)
  3. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med bärighetsklass 3 (BK3)
  4. Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med bärighetsklass 4 (BK4)
  5. Planskilda trafikplatser

Ursprungligen publicerat den 22 mars 2021.

Detta dokument har inte lagts som webbtext i sin helhet på grund av omfattningen. Ladda ner dokumentet under Relaterad information för att ta del av hela informationen.

Kontakt