Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Författningar 2021

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 25 FS 2021:13
  A 12


  Beslutat den 2 december 2021 (dnr 537-15464-2021).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt
 • 25 FS 2021:21
  A 20


  Beslutat den 17 november 2021 (dnr 513-9333-2018).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Björklidens grundvattentäkt i Kiruna kommun
 • 25 FS 2021:20
  A 19


  Beslutat den 17 november 2021 (513-9336-2018).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken för Katterjåkks grundvattentäkt i Kiruna kommun
 • 25 FS 2021:19
  A 18


  Beslutat den 17 november 2021 (dnr 513-9333-2018).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Upphävande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Björklidens grundvattentäkt, Kiruna kommun
 • 25 FS 2021:18
  A 17


  Beslutat den 19 november 2021 (dnr 511-3026-2020).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Palolaki rengärde i Pajala kommun
 • FS 2021:17 A 16


  Beslutat den 19 november 2021 (dnr 511-4833-2021).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Särkitievat i Pajala kommun
 • 25 FS 2021:16 A 15


  Beslutat den 18 november 2021 (dnr 511-1108-2015).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Junkön i Luleå kommun.
 • 25 FS 2021:15 A 14


  Beslutat den 18 november 2021 (dnr 511-141-2021).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Jalomaa i Pajala kommun.
 • 25 FS 2021:14 A 13


  Beslutat den 18 november 2021 (dnr 511-12923-2020).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Kanibäcken i Jokkmokks kommun.
 • 25 FS 2021:11 A 10


  Beslutat den 6 oktober 2021 (dnr 511-13762-2018).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Njietjagårsså i Jokkmokks kommun
 • 25 FS 2021:10 A 9


  Beslutat den 6 oktober 2021 (dnr 511-6366-2020).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Vastakielisenvuoma i Kiruna kommun
 • 25 FS 2021:9 A8


  Beslut den 6 oktober 20211 (dnr 511-11128-2019).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Låjssa i Jokkmokks kommun
 • 25 FS 2021:8 A7


  Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Lokala ordningsföreskrifter Arjeplog kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 48
 • 25 FS 2021:7 A 6


  Beslutat den 28 maj 2021 (213-6892-2021).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om upphävande av Länsstyrelsen i Norrbottens läns lokala föreskrifter (25 FS 2021:2 A1) om deltagarbegränsning vid all­män sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • 25 FS 2021:5 A 4


  Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Lokala ordningsföreskrifter Arvidsjaur kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-06-15 § 93 
 • 25 FS 2021:6 A 5


  Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Lokala ordningsföreskrifter Piteå kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-05-18 § 82
 • 25 FS 2021:4 A 3


  Beslutat den 23 mars 2021 (dnr 511-10954-19).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Stor-Pållar i Gällivare kommun.
 • 25 FS 2021:3 A 2


  Beslutat den 26 månad 2021 (dnr 213-8081-2020Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish Space Corporation Esrange
 • 25 FS 2021:1 T 1


  Beslutat den 1 mars 2021.Sammanställning enligt 13 kap 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Norrbottens län.
 • 25 FS 2021:2 A1


  Beslutat den 22 januari 2021 (dnr 213-613-2021).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om föreskrift om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Kontakt