Författningar 2021

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

  • 25 FS 2021:2 A1


    Beslutat den 22 januari 2021 (dnr 213-613-2021).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om föreskrift om deltagarbegränsning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Kontakt