Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2020:31 A 30

Beslutade den 23 november 2020.
(213-15544-2020).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19

Utkom från trycket den 23 november 2020.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) följande.

1 § I förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, finns bestämmelser om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än visst i förordningen angivet antal deltagare, tills vidare inte får hållas inom Sverige.
Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att hålla sådana inom Norrbottens län.

2 § Sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i 1 § 3 stycket förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas med fler än åtta deltagare inom Norrbottens län.


3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot vad som sägs i dessa föreskrifter finns i 2 kap. 29 § ordningslagen (1993:1617).
_________________________________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 november 2020. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter (25 FS 2020:30 A 29) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19.


LÄNSSTYRELSEN

Björn O. Nilsson
Linda KeroUrsprungligen publicerat den 23 november 2020.

Kontakt