Under arbete: Författningar 2020

Författningarna publiceras som webbsidor nedan. Vissa enstaka författningar är på grund av omfattningen publicerad i formatet pdf tills vidare.

 • 25 FS 2020:31 A 30


  Beslutade den 23 november 2020.
  (213-15544-2020).
  Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19
 • 25 FS 2020:22 A 21


  Beslut den 4 juni 2020 (dnr 511-14010-17).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Päävaara i Pajala kommun.
 • 25 FS 2020:21 A20


  Beslutat den 4 juni 2020 (dnr 511-4173-2016).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Illok
 • 25 FS 2020:30 A 29


  Beslutade den 10 november 2020.Länsstyrelsen Norrbottens läns föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridningen av covid-19.
 • 25 FS 2020:23 A22


  Beslut den 4 juni 2020
  (dnr 511-9856-2018).
  Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Storsanden i Luleå kommun
 • 25 FS 2020:24 A23


  Beslutat den 24 juni 2020 (dnr 511-266-2014).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Vathaanvaara i Kiruna kommun.
 • 25 FS 2020:25 A24


  Beslutat den 24 juni 2020 (dnr 511-1654-2020).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Långberget i Bodens kommun.
 • 25 FS 2020:26 A25


  Beslutat den 24 juni 2020 (dnr 511-2182-2016).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Matala Kuusivaara i Kiruna kommun.
 • 25 FS 2020:27 A26


  Beslutad den 24 juni 2020 (dnr 511-7564-2018).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Kuusivaara-Penikkajärvi i Kiruna kommun
 • 25 FS 2020:28 A27


  Beslutat den 24 juni 2020 (dnr 511-2181-2016).Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Laurivaara i Kiruna kommun.
 • 25 FS 2020:29 A28


  Beslutad den 6 juli 2020 (dnr. 213-4743-2020).Säkerhetsföreskrifter avseende Swedish Space Corporation Esrange

Kontakt