Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Swerock AB ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet

Kungörelse: Swerock AB ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet för att bryta och vidareförädla sammanlagt 1 300 000 ton berg i Gällivare kommun.

Ansökan gäller under en period av 15 år och omfattar även krossning och sortering. Ansökt verksamhet avses bedrivas inom fastigheten Storlandet 5:1 (Solälven) i Gällivare kommun.

Så tar du del av handlingarna

Kontakta något av följande kontor för att ta del av handlingarna:

Så lämnar du synpunkter i ärendet

Om du vill yttra dig i ärendet ska du göra det skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län via post eller e-post.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Ansökan sker enligt miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange ärendets diarienummer 551-6588-24.

Senast den 23 augusti

Ditt skriftliga yttrande/överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 23 augusti 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss