Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om älgtilldelning för licensområden och villkor för älgjakten i Norrbottens län

Kungörelse: Länsstyrelsen har beslutat om jaktvillkor och älgtilldelning för licensområden för Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 28 juni tagit beslut om:

  • Villkor för älgjakten 2024/2025 i Norrbottens län, diarienummer 8720-2024
  • Älgtilldelning för licensområden i Norrbottens län 2024/2025, diarienummer 7051-2024

Så tar du del av beslutet

Kontakta Länsstyrelsen för att ta del av beslutet:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5, Luleå
Telefon 010-225 50 00
E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Så överklagar du beslutet

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län via post eller e-post.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Beslutet är fattat enligt NFS 2011:7 som har sin grund i 33 paragrafen i jaktlagen.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange rätt diarienummer.

Villkor för älgjakten 2024/2025 i Norrbottens län, diarienummer 8720-2024

Älgtilldelning för licensområden i Norrbottens län 2024/2025, diarienummer 7051-2024

Senast den 22 juli

Ditt skriftliga yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 22 juli 2024.

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss