Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Massflyktsdirektivet förlängs - ukrainare kan folkbokföras

Foto: Unsplash

I juni fattade EU beslut om att förlänga massflyktsdirektivet för personer från Ukraina. I samband med det kommer personer som har haft skydd i minst två år få möjlighet att folkbokföra sig och anvisas för bosättning till en kommun. Detta innebär att Länsstyrelsen har fattat ett beslut om reviderade kommuntal i Norrbotten.

Länsstyrelsen tar årligen beslut om kommuntal, alltså hur många nyanlända som varje kommun ska bosättas enligt bosättningslagen. Inför 2024 var det 115 nyanlända som skulle bosättas i Norrbotten och det reviderade talet kommer vara 668 personer.

Även om det är en markant ökning av läns-och kommuntal så handlar det främst om en statusändring. De flesta personerna som ska bosättas finns redan i kommunerna så någon stor tillströmning handlar det inte om i dagsläget, säger Evelina Harr, regional integrationssamordnare på enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen.

De tidigare beslutade kommuntalet för 2024 för varje kommun kommer utökats med det antal som behövs för att nyanlända ska få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Efter folkbokföring omfattas dessa av anvisning enligt bosättningslagen, som i första hand ska kunna anvisas till samma kommun som den nyanlände redan bor i.

Vid fördelningen av anvisningar mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Den här gången har man även tagit stor hänsyn till att personerna som omfattas av den här statusändringen ska få möjlighet att bo kvar i den kommun som de redan bor i. Många jobbar, har barn i skola så det finns ingen anledning att starta en stor omflyttning, säger Evelina Harr.

Aktuella läns- och kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.

Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:

  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss