Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så många björnar får fällas i årets licensjakt

en grupp jägare drar hem vilt genom terrängen

Foto: Johnér bildbyrå

Länsstyrelsen i Norrbottens län har i dag beslutat om en licensjakt på 24 björnar i Norrbottens län. Tillsammans med de 26 björnar som fälldes under vårens skyddsjakter blir det ett sammanlagt uttag på 50 björnar.

Beräkningar av hur stor björnstammen i Norrbotten är tyder på att fjolårets höga licensjaktkvot har fått björnstammen att ligga på eller strax under förvaltningsmålet av 500 björnar för länet. Vi bedömer att det finns ett fortsatt behov av att minska eller begränsa björnstammen för att nå toleransnivån på max 10 % förluster för rennäringen till rovdjur, säger Maike Demski, Länsstyrelsen i Norrbottens län.

En planerad licensjakt underlättar förvaltningen av björnstammen i länet genom att jakten kan fördelas över länet och att jaktuttaget blir mer förutsägbart.

En hållbar förvaltning

Målet med jakten är att på ett strukturerat sätt minska stammen till länets förvaltningsnivå på 500 individer, och därigenom minska skadorna för rennäringen till en acceptabel nivå.

Tre delområden

Länsstyrelsen väljer att i år dela in länet i tre delområden baserat på björnstammens tillväxt i respektive område mellan 2010 och 2021, samt rapporterade problem kopplat till björn de senaste åren.

  • Område 1 innefattar Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyns kommuner. Här får 8 björnar fällas.
  • Område 2 innefattar resterande kommuner nedanför odlingsgränsen. Här får 10 björnar fällas.
  • Område 3 ovan odlingsgränsen, här är tilldelningen 6 björnar.

Syftet med områdesindelningen är dels att kunna rikta jakten till de områden som har störst problematik med björnar under våren, dels att begränsa björnstammens tillväxt inom det mer befolkningstäta delområde 1, där ökad björntäthet riskerar att leda till en ökad oro.

Länsstyrelsens förvaltning är adaptiv, vi kommer att utvärdera och göra eventuella förändringar löpande. Men det stora facit kommer år 2026 då vi har nästa länstäckande inventering, säger Maike Demski.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss