Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Billerud får tillstånd till en ny deponi för icke farligt avfall

Kungörelse: Länsstyrelsen har gett Billerud Sweden AB tillstånd till en ny deponi för icke farligt avfall i Kalix kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 25 juni 2024 beslutat att lämna Billerud Sweden AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till en ny deponi för icke farligt avfall på del av fastigheten Karlsborg 3:1 i Kalix kommun.

Beslutet är förenat med ett antal villkor.

Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns i Miljöprövningsdelegationens beslut.

Så tar du del av beslutet

Kontakta något av följande kontor för att ta del av handlingarna:

Så överklagar du ärendet

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas skriftligen till Mark- och miljödomstolen i Umeå.

Om du vill överklaga ärendet ska du göra det skriftligt till Miljöprövningsdelegationen via post eller e-post.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Tillstånd sker enligt miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange ärendets diarienummer 551-8688-2023.

Senast den 31 juli

Ditt skriftliga överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 31 juli 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss