Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

BDX Företagen ansöker om tillstånd till täktverksamhet

Kungörelse: BDX Företagen ansöker om tillstånd till täktverksamhet i Kalix kommun för en period av 15 år.

BDX Företagen AB ansöker om tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 700 000 ton berg och 100 000 ton morän under en period av 15 år.

Ansökt verksamhet avses bedrivas inom fastigheten Storträsk 2:3 i Kalix kommun.

Så tar du del av ansökan

Kontakta något av följande kontor för att ta del av handlingarna:

Så lämnar du synpunkter i ärendet

Om du vill yttra dig ska du göra det skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens miljöprövningsdelegationen via post eller e-post.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Ansökan sker enligt miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange ärendets diarienummer 551-11235-2023.

Senast den 31 juli

Ditt skriftliga yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 31 juli 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss