Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om avslutad prövotid och slutliga villkor

Kungörelse: Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutar att prövotidsförfarande U1 i miljöprövningsdelegationens beslut från den 6 december 2019 ska avslutas och fastställer inga ytterligare villkor avseende buller för Luleå Miljöresurs AB, återvinningscentral på fastigheten Ytterviken 17:32 i Luleå kommun.

Så tar du del av beslutet

Kontakta något av följande kontor för att ta del av handlingarna:

Så överklagar du ärendet

Om du vill överklaga ärendet ska du göra det skriftligt till Mark- och miljödomstolen i Umeå. Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, miljöprövningsdelegationen, via post eller e-post.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Beslutet är fattat enligt miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange ärendets diarienummer 551-6387-2019.

Senast den 24 juli

Ditt skriftliga överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 24 juli 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss