Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändrat reduktionsvillkor för Haparanda reningsverk

Kungörelse: beslut om ändrat reduktionsvillkor avseende fosfor för Haparanda reningsverk.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 18 juni beslutat att ändra villkor 2 i tillstånd enligt miljöbalken för Haparanda reningsverk på fastigheten Haparanda 27:2. Ändringen innebär att reduktionsvillkoret ändras från 95 % till 90 % för reningsverkets nuvarande belastning.

Så tar du del av beslutet

Kontakta något av följande kontor för att ta del av handlingarna:

Så överklagar du beslutet

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligt hos Mark- och miljödomstolen i Umeå. Skicka eller lämna in skrivelsen till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Beslutet är fattat enligt miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange ärendets diarienummer 14772-2022.

Senast den 23 juli

Ditt skriftliga överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 23 juli 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss