Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftig inbromsning av bostadsbyggandet i Norrbotten – men det finns tecken på ekonomisk ljusning

Foto: Mostphotos Illustrration: Länsstyrelsen i Norrbottens läns bildmanér

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys för 2024 visar att hälften av länets kommuner bedömer att de har ett underskott av bostäder. Samtidigt visar offentlig statistik att nyproduktionen av bostadslägenheter i länet har kraftigt bromsat in under 2023. Andelen bygglovsansökningar minskade med drygt 60 procent. Höga produktionskostnader och svårigheter att beviljas lån är några av orsakerna. Även hushållens minskade konsumtionsutrymme håller tillbaka efterfrågan.

Landshövdingen: Det behövs åtgärder i närtid

Vi befinner oss i ett besvärligt läge. Samtidigt som byggandet avstannat står Norrbotten inför den största samhällsomvandlingen i modern tid med behov av ökad inflyttning. Vi behöver ett tydligt utvecklingsfokus på de processer som leder fram till byggandet av nya bostäder. Jag är samtidigt hoppfull. Det finns indikationer på att vi har lagt den djupaste delen av lågkonjunkturen bakom oss och att byggandet kan öka igen. Men det behövs åtgärder i närtid, säger landshövding Lotta Finstorp.

Statens utredare Peter Larsson kommer under juni att presentera förslag på åtgärder för att öka bostadsbyggandet i norra Sverige. Förslagen omfattar bland annat att staten går in som risktagare vid nyproduktion.

Vi växlar upp i vårt uppdrag med att främja bostadsbyggandet i Norrbotten

Förutom behovet av permanenta bostäder är planeringen av tillfälliga bostäder (entreprenörsbostäder) en av de stora utvecklingsfrågor som flera av länets kommuner arbetar med. Volymen och hastigheten som dessa bostäder förväntas vara på plats utgör betydande utmaningar. Det finns idag ganska lite kunskapsunderlag om förutsättningar och konsekvenser för tillfälliga bostäder, inte minst ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.

Utvecklingen i Norrbotten med ökad företagsetablering och stor konkurrens om markanvändning ställer höga krav på ökad dialog och samverkan mellan aktörerna. Länsstyrelsen växlar därför upp sitt uppdrag med att främja bostadsbyggandet i länet. Arbetet bedrivs genom ett antal koordinerade insatser med samverkan i fokus. Under 2024 har vi inrättat Rådet för gestaltad livsmiljö och en särskild styrgrupp bestående av bostadsmarknadens aktörer för ökat byggande, säger Anna-Karin Abrahamsson, särskilt sakkunnig inom bostadsförsörjning hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Fakta om Norrbottens bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelserna tar varje år fram regionala bostadsmarknadsanalyser enligt förordningen 2011:1160. Analyserna som lämnas till regeringen och Boverket utgör ett regionalt kunskapsunderlag till kommuner och andra aktörer om det aktuella läget i länen och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Analyserna baseras på olika källor, bland annat Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät som landets kommuner besvarar i januari månad.

Bostadsmarknadsanalys Norrbottens län 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss